سفینه حافظ

زبان : فارسی

ناشر : حیدری (چاپخانه)

سایر نویسندگان : گردآورنده و محشی: جنتی عطایی، مسعود - شاعر: حافظ، شمس‌‌الدین محمد - مقدمهنويس: رضازاده شفق، صادق -

تعداد صفحات : 688ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 8ق.

کتاب "سفینه حافظ" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

72,000 تومان