المرشد إلی قواعد اللغة العربیة

زبان : عربی

ناشر : دار البحار | دار التيسير

سایر نویسندگان : نويسنده: بیاع، خالدیه محمود - مراجعه: مغنیه، حبیب یوسف

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - صرف و نحو - راهنمای آموزشی

کتاب "المرشد إلی قواعد اللغة العربیة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 تومان