العلل في النحو

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن وراق، محمد بن عبدالله - محقق: مبارک، مازن

تعداد صفحات : 416ص.

موضوعات مرتبط : نحو و صرف

کتاب "العلل في النحو" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 تومان