المزار

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة المعارف الإسلامیة

سایر نویسندگان : محقق: بدری، محمود - نويسنده: شهید اول، محمد بن مکی

تعداد صفحات : 331ص.

موضوعات مرتبط : دعاها | زیارتنامه ها

کتاب "المزار" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار شهیدین (قدّس سرّهما)

متن كامل 58 عنوان كتاب در 189 جلد، از آثار شهیدین (قدّس سرّهما) و ديگر آثار مرتبط، به زبان عربی و فارسی

متن كامل 58 عنوان كتاب در 189 جلد، از آثار محمد‌بن‌مكی (معروف به شهيد اوّل) و زين الدين‌بن‌علی (معروف به شهيد ثانی) و ديگر آثار مرتبط، به زبان عربی و فارسی در موضوع: کلام، اخلاق، حدیث، فقه و اصول فقه

36,000 تومان