از فروید به حافظ

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه مطبوعاتی فرخی

سایر نویسندگان : نويسنده: فلاتی، علی

تعداد صفحات : 157ص.

موضوعات مرتبط : روان کاوی

کتاب "از فروید به حافظ" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

72,000 تومان