اغانی شیراز (غزلیات حافظ الشیرازی)

زبان : عربی

ناشر : فرهنگ مشرق زمين

سایر نویسندگان : نويسنده: حافظ، شمس‌‌الدین محمد - مترجم: شواربی، ابراهیم امین

تعداد صفحات : 588ص.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - قرن 20م. - ترجمه شده از فارسی | شعر فارسی - قرن 8ق. | شعر فارسی - قرن 8ق. - ترجمه شده به عربی |

کتاب "اغانی شیراز (غزلیات حافظ الشیرازی)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

72,000 تومان