الجمع بین رأیي الحکیمین

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الزهراء

سایر نویسندگان : نويسنده: فارابی، محمد بن محمد - مصحح: نادر، البیر نصری

تعداد صفحات : 113ص.

موضوعات مرتبط : ارسطو، 384 - 322ق. م. | افلاطون، ۴۲۷؟ - ۳۴۷؟ق. م. | فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | فلسفه یونان

کتاب "الجمع بین رأیي الحکیمین" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی 2

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن 583 عنوان کتاب و رساله از آثار حکمای اسلامی ...

36,000 تومان

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تولید نسخه جدید

مجموعه آثار حکیم فارابی رحمه الله

متن 30 عنوان کتاب از آثار حکیم فارابی و دیگر کتب مرتبط با ایشان، در موضوعات: فلسفه، منطق و الهیات، به همراه شناخت‌نامه حکیم فارابی و ...

متن 30 عنوان کتاب از آثار حکیم فارابی و دیگر کتب مرتبط با ایشان، در موضوعات: فلسفه، منطق و الهیات، به همراه شناخت‌نامه حکیم فارابی و ...

27,000 تومان