‏استدراک علی الفصل الثالث من تشریح الأفلاک

زبان : عربی

ناشر : مطبعة الاسلامية

سایر نویسندگان : نويسنده: شعرانی، ابوالحسن - نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین

تعداد صفحات : 28، 3ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "‏استدراک علی الفصل الثالث من تشریح الأفلاک" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

نجوم در اسلام و ایران

هیئت، قبله‌ یابی، نجوم در قرآن، آلات رصدی، گاه‌ شماری، استهلال، جداول نجومی و ...

50 عنوان كتاب و رساله چاپی و خطّی در 57 جلد به زبان فارسی و عربی، در موضوعاتی همچون: هیئت، قبله‌ یابی، نجوم در قرآن، آلات رصدی و ...

27,000 تومان