‏المجدي

زبان : عربی

ناشر : گنج عرفان

سایر نویسندگان : نويسنده: بروجردی، حسین - مقَرر: صافی گلپایگانی، علی

تعداد صفحات : 215ص.

موضوعات مرتبط : فقه جعفری - قرن 14 | وصیت (فقه)

کتاب "‏المجدي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار حضرت آیت‌ الله العظمی سید حسین طباطبایی بروجردی قدّس سرّه الشریف

کتابخانه ای مشتمل بر ۴۰ جلد از آثار حضرت آیت‌ الله العظمی سید حسین بروجردی قدس سره و...

متن ۲۰ عنوان کتاب در ۴۰ جلد از آثار حضرت آیت‌ الله العظمی سید حسین بروجردی قدس سره و دیگر آثار مرتبط با ایشان و همچنین شخصیت‌ شناسی آیت‌ الله بروجردی رحمه الله و اطلاعاتی چند درباره كتب برنامه

18,000 تومان