القبسات

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ

سایر نویسندگان : مصحح: ایزوتسو، توشیهیکو - مصحح: دیباجی، ابراهیم - مصحح: محقق، مهدی - مصحح: مدرس موسوی، علی - نويسنده: میر داماد، محمد باقر بن محمد -

تعداد صفحات : 1ج. (شماره گذاری گوناگون)

موضوعات مرتبط : فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | ما بعد الطبیعه - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "القبسات" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی 2

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن 583 عنوان کتاب و رساله از آثار حکمای اسلامی ...

20,000 تومان

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تولید نسخه جدید

مجموعه آثار میرداماد رحمه الله

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان، از قبیل: شرح الصحیفة السجادیة، التعلیقة علی الکافي، مصنفات میر داماد، جذوات و مواقیت، القبسات و ...

20,000 تومان