‏ادریسیان؛ یافته‌های جدید

زبان : فارسی

ناشر : باز

سایر نویسندگان : مترجم:جودکی، حجت الله - نويسنده:اسماعیل، محمود

تعداد صفحات : 155ص.

موضوعات مرتبط : ادریسیان - مغرب - تاریخ - ادریسیان، 172 - 375ق.

کتاب "‏ادریسیان؛ یافته‌های جدید" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه تاریخ تشیع

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی در موضوعات : باورهای اعتقادی شیعه امامیه، فرقه‌های شیعی، قبایل و خاندان‌های شیعی، جنبش‌ها و قیام‌های شیعی، دولت‌های شیعی، فرهنگ و تمدن شیعی، پراکندگی جغرافیایی شیعیان و ...

25,500 تومان