‏آشنایی با کتب رجالی شیعه

زبان : فارسی

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت). مرکز تحقيق و توسعه علوم انسانی

سایر نویسندگان : نويسنده: رحمان ستایش، محمدکاظم

تعداد صفحات : هشت، 304ص.

موضوعات مرتبط : حدیث - علم الرجال - تاریخ و نقد | حدیث - علم الرجال - سرگذشت نامه | حدیث - علم الرجال - کتاب شناسی |

کتاب "‏آشنایی با کتب رجالی شیعه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

رجال شیعه

متن کامل ۲۷۳ جلد کتاب، در موضوعات مربوط به علم رجال حدیث

متن کامل ۹۸ کتاب طی ۲۷۳ جلد، در موضوعات مربوط به علم رجال حدیث، بیش از ۶۶۰۰۰ مورد از اعلام اشخاص، برگرفته از ۵۴ منبع معتبر رجالی ...

27,000 تومان