أحکام القرآن

زبان : عربی

ناشر : دار إحياء التراث العربي

سایر نویسندگان : نويسنده: جصاص، احمد بن علی - محقق: قمحاوی، محمد صادق

تعداد صفحات : 5ج.

موضوعات مرتبط : تفاسیر فقهی - اهل سنت | تفاسیر فقهی - حنفیه | قرآن - احکام و قوانین |

کتاب "أحکام القرآن " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

24,000 تومان