تفسیر القرآن الکریم

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة دار الهجرة | مطبوعات النجاح

سایر نویسندگان : مصحح: داود، حامد حفنی - نويسنده: شبر، عبدالله

تعداد صفحات : 569، 72ص.

موضوعات مرتبط : تفاسیر شیعه - قرن 13ق.

کتاب "تفسیر القرآن الکریم" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

36,000 تومان

نور الانوار 2.2

نخستین دانشنامه چند رسانه ای قرآن کریم

متن قرآن با خط زیباى عثمان طه (مصحف مدنیه) و قرآن رایج (نیریزى) با اعراب، متن ۹ تفسیر، ارایه روایات تفسیرى، روایات مرتبط با آیات، فضیلت و شأن نزول سور و...

9,000 تومان

نور الثقلین

نرم افزارهای نورالانوار، نورالجنان، فیش تبلیغ و ... + آموزش برخی نرم افزارهای نور

مجموعه ای شامل برخی از نرم ­افزارهای نور، از جمله: نور الأنوار 2/2، نور الجنان، فیش تبلیغ، قرآن همراه نور و ...

13,500 تومان

ترجمه تفسیر شبر

ترجمه تفسیر سید عبدالله شبر تا آیه 30 سوره انعام

ترجمه تفسیر سید عبدالله شبر تا انتهای آیه 30 سوره انعام به قلم خانم فاطمه دشتی نجفی

18,000 تومان