‏اکسیر اعظم

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : مقدمهنويس: اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده: ناظم جهان، محمد اعظم

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : بیماری شناسی | بیماریها - تشخیص | بیماری‏ها - نسخه‏ها و دستور العمل‏ها |

کتاب "‏اکسیر اعظم" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

60,000 تومان