أدوات الإعراب

زبان : عربی

ناشر : مجد (المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع)

سایر نویسندگان : نويسنده: بیاتی، ظاهر شوکت

تعداد صفحات : 278ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - آموزش | زبان عربی - اعراب | زبان عربی - تلفظ | زبان عربی - صرف و نحو

کتاب "أدوات الإعراب" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تولید نسخه جدید

کتابخانه قواعد ادبیات عربی 2

ارائه متن کامل 536 عنوان کتاب در 849 جلد به زبان عربی و فارسی،

شامل موضوعات: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، املاء و کتابت، عروض و قافیه

90,000 تومان