الکناش في فني النحو و الصرف

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العصرية | المکتبة العصرية

سایر نویسندگان : نويسنده: ابو الفداء، اسماعیل بن علی - محقق: خوام، ریاض بن حسن

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "الکناش في فني النحو و الصرف" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 تومان