فتوح البلدان

زبان : عربی

ناشر : دار و مکتبة الهلال

سایر نویسندگان : نويسنده: بلاذری، احمد بن یحیی

تعداد صفحات : 459ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ - متون قدیمی تا قرن 14 | ایران - تاریخ - حمله اعراب، 12 - 31ق. | فتوحات اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | کشورهای اسلامی - تاریخ - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "فتوح البلدان" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

نور السیره ۲

جامع منابع تاریخ اسلام

متن کامل ۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۴۱۰ جلد در زمینه: تاریخ اسلام، سیره نبوی، حاکمان و پادشاهان، جغرافیای بلاد، انساب و ...

27,000 تومان

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

27,000 تومان