مسالك الأبصار في ممالك الأمصار

زبان : عربی

ناشر : عالم الکتب

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن فضل الله عمری، احمد بن یحیی - محقق: بارود، بسام محمد - محقق: جبوری، یحیی وهیب - محقق: حور، محمد ابراهیم - محقق: خالص، ولید محمود - محقق: خطیب، محمد عجاجمحقق: دلیمی، محمد نایفمحقق: رضا، صالحمحقق: رووف، عماد عبدالسلاممحقق: سامرائی، یونس احمد

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : جغرافیای اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | جغرافیای قرون وسطا | کشورهای اسلامی - جغرافیا |

کتاب "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

90,000 تومان

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

27,000 تومان