مسالك الأبصار في ممالك الأمصار

زبان : عربی

ناشر : المجمع الثقافي

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن فضل الله عمری، احمد بن یحیی - محقق:خطیب، محمد عجاج - محقق:بارود، بسام محمد - محقق:شاذلی، احمد عبد القادر - محقق:حور، محمد ابراهیم - محقق:جبوری، یحیی وهیب - محقق:رووف، عماد عبدالسلام - محقق:دلیمی، محمد نایف - محقق:صالح، ابراهیم - محقق:خالص، ولید محمود - محقق:سامرائی، یونس احمد - محقق:رضا، صالح - محقق:مسلم، مصطفی - محقق:عباس، حمزه احمد - محقق:عبدالجاسم، عبدالعباس - محقق:قیسی، نوری حمودی

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : جغرافیای اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - جغرافیای قرون وسطا - کشورهای اسلامی - جغرافیا

کتاب "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

85,000 تومان

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

17,000 تومان