المسالک و الممالک

زبان : عربی

ناشر : دار صادر

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن خردادبه، عبید الله بن عبد الله - نويسنده: کاتب بغدادی، قدامه بن جعفر

تعداد صفحات : 308، 8، xxiiiص.

موضوعات مرتبط : ایران - جغرافیا - متون قدیمی تا قرن 14 | جغرافیا - متون قدیمی تا قرن 14 | کشورهای اسلامی - جغرافیا - متون قدیمی تا قرن 14 |

کتاب "المسالک و الممالک" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

27,000 تومان