إعراب الألفية المسماة بتمرين الطلاب في صناعة الإعراب

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العصرية | المکتبة العصرية

سایر نویسندگان : نويسنده: ازهری، خالد بن عبد الله - مصحح: ایغزیر، عزیز

تعداد صفحات : 191ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "إعراب الألفية المسماة بتمرين الطلاب في صناعة الإعراب" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تولید نسخه جدید

کتابخانه قواعد ادبیات عربی 2

ارائه متن کامل 536 عنوان کتاب در 849 جلد به زبان عربی و فارسی،

شامل موضوعات: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، املاء و کتابت، عروض و قافیه

90,000 تومان