‏الصراط المستقيم (في ربط الحادث بالقديم)

زبان : عربی

ناشر : مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد | مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : محقق: اوجبی، علی - نويسنده: میر داماد، محمد باقر بن محمد

تعداد صفحات : سی ویک، 365ص.

موضوعات مرتبط : حدوث و قدم | فلسفه اسلامی

کتاب "‏الصراط المستقيم (في ربط الحادث بالقديم)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار میرداماد رحمه الله

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان، از قبیل: شرح الصحیفة السجادیة، التعلیقة علی الکافي، مصنفات میر داماد، جذوات و مواقیت، القبسات و ...

36,000 تومان