‏الکاشف (الجديد في الحکمة)

زبان : فارسی، عربی

ناشر : مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن کمونه، سعد بن منصور - محقق: ناجی اصفهانی، حامد

تعداد صفحات : [پنجاه و هفت]، 561، iiiص.

موضوعات مرتبط : خدا شناسی - متون قدیمی تا قرن 14 | علوم طبیعی - متون قدیمی تا قرن 14 | فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | مشاییان | منطق - متون قدیمی تا قرن 14 |

کتاب "‏الکاشف (الجديد في الحکمة)" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی 2

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن 583 عنوان کتاب و رساله از آثار حکمای اسلامی ...

36,000 تومان

کتابخانه تخصصی و معجم موضوعی منطق

فرهنگ موضوعی 12 عنوان کتاب از مهم‌ترین منابع علم منطق و متن 120 عنوان کتاب و رساله در قسمت کتابخانه تخصصی ...

فرهنگ موضوعی 12 عنوان کتاب از مهم‌ترین منابع علم منطق، ارائه متن 120 عنوان کتاب و رساله از آثار منطقی در قسمت کتابخانه تخصصی ...

18,000 تومان