إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:ابو شامه، عبد الرحمن بن اسماعیل

تعداد صفحات : 762ص.

موضوعات مرتبط : شاطبی، قاسم بن فیره، 538 - 590ق. حرز المعانی فی القراءات السبع - قرآن - قرائت - اختلاف - قرآن - قرائت - متون قدیمی تا قرن ۱۴

کتاب "إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مشکات الانوار

نخستین کتابخانه جامع علوم قرآنی

502 عنوان كتاب در حدود ۶۰۰ جلد از منابع مهم فارسی و عربی علوم قرآنی، استخراج شرح حال تفسیری ۳۱۶۷ تن از مفسران در قالب ۳۵ نمایه از ۲۷ منبع و ...

تولید نسخه جدید

دانشنامه علوم قرآن (مشکاة الأنوار 2)

متن 681 عنوان کتاب در 903 جلد از منابع مهم در زمينه علوم قرآن، به زبان: عربی، فارسی و انگلیسی

متن 681 عنوان کتاب در 903 جلد از منابع مهم در زمينه علوم قرآن، به زبان: عربی، فارسی و انگلیسی

30,000 تومان