اطلس جامع فرهنگی استان مرکزی

زبان : فارسی

ناشر : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده: ---

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "اطلس جامع فرهنگی استان مرکزی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

اطلس جامع فرهنگی استان مرکزی

اطلس فرهنگ و ادب استان مرکزی در ۱۴ جلد

متن کامل اطلس فرهنگ و ادب استان مرکزی در ۱۴ جلد، شامل: رجال و نامداران، فرهنگ ایثار و شهادت، تاریخ، جغرافیای فرهنگی، رسانه، اوقات فراغت، جمعیت، اقوام، طوایف و مهاجرت و ...

54,000 تومان