دانشنامه فقه سياسی (مشتمل بر واژگان فقهی و حقوق عمومی)

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ

سایر نویسندگان : نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی - گردآورنده: موسی‌زاده، ابراهیم

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : علوم سیاسی (فقه) - اصطلاح‏ها و تعبیرها | علوم سیاسی (فقه) - دایره المعارف‏ها

کتاب "دانشنامه فقه سياسی (مشتمل بر واژگان فقهی و حقوق عمومی)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی رحمه الله

متن 35 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی (رحمة الله علیه)

متن 35 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی (رحمة الله علیه) به زبان فارسی و عربی، در موضوع: فقه، حقوق و ...

54,000 تومان