نگرشی نوین بر تاریخ و علوم قرآنی

زبان : فارسی

ناشر : بنياد قرآن

سایر نویسندگان : نويسنده: پویا‌زاده، اعظم - : دانشگاه امام صادق (ع). واحد خواهران. مرکز تحقیقات - نويسنده: رضی، بی‌بی سادات - نويسنده: عظیم‌زاده اردبیلی، فائزه

تعداد صفحات : 364ص.

موضوعات مرتبط : قرآن - تاریخ | قرآن - تحقیق | قرآن - علوم قرآنی |

کتاب "نگرشی نوین بر تاریخ و علوم قرآنی" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه علوم قرآن (مشکاة الأنوار 2)

متن 681 عنوان کتاب در 903 جلد از منابع مهم در زمينه علوم قرآن، به زبان: عربی، فارسی و انگلیسی

متن 681 عنوان کتاب در 903 جلد از منابع مهم در زمينه علوم قرآن، به زبان: عربی، فارسی و انگلیسی

36,000 تومان

مشکات الانوار

نخستین کتابخانه جامع علوم قرآنی

502 عنوان كتاب در حدود ۶۰۰ جلد از منابع مهم فارسی و عربی علوم قرآنی، استخراج شرح حال تفسیری ۳۱۶۷ تن از مفسران در قالب ۳۵ نمایه از ۲۷ منبع و ...

تولید نسخه جدید