اشرف افغان در تختگاه اصفهان‏ (به روایت شاهدان هلندی)

زبان : فارسی

ناشر : توس

سایر نویسندگان : مترجم: سری، ابو القاسم - نويسنده: فلور، ویلم ام.

تعداد صفحات : یازده، 232ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - حکومت افغانان، 1135 - 1142ق.

کتاب "اشرف افغان در تختگاه اصفهان‏ (به روایت شاهدان هلندی)" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی 2

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

54,000 تومان

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

تولید نسخه جدید