جامع التصانیف الحدیثة

زبان : عربی

ناشر : کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)

سایر نویسندگان : نويسنده: سرکیس، یوسف الیان

تعداد صفحات : 2 ج. در یک مجلد

موضوعات مرتبط : کتاب‏های چاپی عربی - کتاب شناسی | کشورهای عربی - کتاب شناسی

کتاب "جامع التصانیف الحدیثة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

27,000 تومان