معجم المطبوعات العربیة

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الملک فهد الوطنیة

سایر نویسندگان : نويسنده: خان، احمد

تعداد صفحات : 618ص.

موضوعات مرتبط : کتاب‏های چاپی عربی - پاکستان - فهرست‏ها | کتاب‏های چاپی عربی - هند - فهرست‏ها

کتاب "معجم المطبوعات العربیة " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

27,000 تومان