‏إرشاد المؤمنین إلی معرفة نهج البلاغة المبین

زبان : عربی

ناشر : دليل ما

سایر نویسندگان : محشی: جحاف، اسماعیل بن ابراهیم - نويسنده: جحاف، یحیی بن ابراهیم - محقق: حسینی جلالی، محمد جواد - مقدمه نويس: حسینی جلالی، محمدحسین

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله، 586 - 655ق. شرح نهج البلاغه - نقد و تفسیر | علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. نهج البلاغه - نقد و تفسیر

کتاب "‏إرشاد المؤمنین إلی معرفة نهج البلاغة المبین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه علوی (نسخه 2)

متن 173 عنوان کتاب در 389 جلد در زمینه ترجمه و شرح و مصادر نهج البلاغه به زبان عربی و فارسی ...

متن 173 عنوان کتاب در 389 جلد در زمینه ترجمه و شرح و مصادر نهج البلاغه به زبان عربی و فارسی ارائه 5 نسخه از نهج البلاغه و اتصال آن به 31 ترجمه فارسی و زبان‌‌های

54,000 تومان