الدیباج الوضي

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية

سایر نویسندگان : نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول - مصحح: متوکل، خالد بن قاسم - شارح: موید، یحیی بن حمزه - مصحح: وجیه، عبدالسلام بن عباس

تعداد صفحات : 6ج.

موضوعات مرتبط : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. نهج البلاغه - نقد و تفسیر

کتاب "الدیباج الوضي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه علوی (نسخه 2)

متن 173 عنوان کتاب در 389 جلد در زمینه ترجمه و شرح و مصادر نهج البلاغه به زبان عربی و فارسی ...

متن 173 عنوان کتاب در 389 جلد در زمینه ترجمه و شرح و مصادر نهج البلاغه به زبان عربی و فارسی ارائه 5 نسخه از نهج البلاغه و اتصال آن به 31 ترجمه فارسی و زبان‌‌های

54,000 تومان