اصول و شیوه‌های حکومت اسلامی در نهج البلاغه (مقالات کنگره چهارم و پنجم)

زبان : فارسی

ناشر : بنياد نهج البلاغه

سایر نویسندگان : سایر: گروهی از اندیشمندان

تعداد صفحات : 216ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و سیاست | علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. - سیاست و حکومت | علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. نهج البلاغه - کنگره‎ها |

کتاب "اصول و شیوه‌های حکومت اسلامی در نهج البلاغه (مقالات کنگره چهارم و پنجم)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه علوی (نسخه 2)

متن 173 عنوان کتاب در 389 جلد در زمینه ترجمه و شرح و مصادر نهج البلاغه به زبان عربی و فارسی ...

متن 173 عنوان کتاب در 389 جلد در زمینه ترجمه و شرح و مصادر نهج البلاغه به زبان عربی و فارسی ارائه 5 نسخه از نهج البلاغه و اتصال آن به 31 ترجمه فارسی و زبان‌‌های

54,000 تومان