شاهنامه فردوسی

زبان : فارسی

ناشر : نشر قطره

سایر نویسندگان : نويسنده: فردوسی، ابوالقاسم

تعداد صفحات : 2ج. ([12]، 1367ص.)

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 4ق.

کتاب "شاهنامه فردوسی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

شاهنامه فردوسی

بزرگترین نرم افزار چند رسانه ای شاهنامه فردوسی

روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر: ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی، شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی ،ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی با صدای خانم ورجی و ...

72,000 تومان