ز گفتار دهقان

زبان : فارسی

ناشر : توس

سایر نویسندگان : نويسنده: یغمایی، اقبال

تعداد صفحات : نوزده، 679 ص

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 4ق. - تاریخ و نقد | فردوسی، ابو القاسم، 329 - 416؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیر

کتاب "ز گفتار دهقان " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

شاهنامه فردوسی

بزرگترین نرم افزار چند رسانه ای شاهنامه فردوسی

روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر: ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی، شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی ،ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی با صدای خانم ورجی و ...

72,000 تومان