شاهنامه و فردوسی

زبان : فارسی

ناشر : اساطير

سایر نویسندگان : نويسنده: همایونفرخ، رکن‌‌الدین

تعداد صفحات : 2ج. ([1828]ص.)

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 4ق. - تاریخ و نقد | فردوسی، ابو القاسم، 329 - 416؟ق. - نقد و تفسیر | فردوسی، ابو القاسم، 329 - 416؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیر | محمود غزنوی، شاه ایران، 360؟ - 421ق.

کتاب "شاهنامه و فردوسی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

شاهنامه فردوسی

بزرگترین نرم افزار چند رسانه ای شاهنامه فردوسی

روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر: ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی، شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی ،ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی با صدای خانم ورجی و ...

72,000 تومان