الدیوان

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة التاريخ العربي

سایر نویسندگان : مصحح: جواد، مصطفی - مقدمه نويس: شبیبی، محمدرضا - محقق: صفار، رشید - نويسنده: علم‌الهدی، علی بن حسین

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : اسلام | شعر عربی

کتاب "الدیوان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

علم الهدی

مجموعه آثار سید مرتضی علم الهدی

دسترسی به آثار اندیشمند بزرگ اسلامی، سید مرتضی علم الهدی و دیگر آثار مرتبط، مشتمل بر ۲۹ عنوان کتاب در ۴۹ جلد، به زبان عربی و فارسی، شامل موضوعات: علوم قرآن و تفسیر؛ عقاید شیعه امامیه، به‌خصوص مباحث امامت و ...

13,500 تومان