الأصول العامة للفقه المقارن

زبان : عربی

ناشر : المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامیة. المعاونیة الثقافیة

سایر نویسندگان : نويسنده: حکیم، محمد تقی - محقق: شناوه، وفی

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : اصول - فقه | اصول فقه - مطالعات تطبیقی

کتاب "الأصول العامة للفقه المقارن " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

ارائه ۱۴۲ جلد کتاب از آثار مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، به زبان عربی و فارسی.

ارائه ۱۲۶ عنوان در ۱۴۲ جلد کتاب از آثار مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، به زبان عربی و فارسی، در موضوعاتی مانند: تاریخ و مبانی مذاهب، طلایه داران تقریب مذاهب، اقلیت های مذهبی، پاسخ به شبهات و ...

14,250 تومان