‏آئین بلاغت

زبان : فارسی

ناشر : فروغ قرآن

سایر نویسندگان : نويسنده: امین شیرازی، احمد

تعداد صفحات : 4ج.

موضوعات مرتبط : تفتازانی، مسعود بن عمر ، 722 - 792؟ق. مختصر المعانی - نقد و تفسیر | خطیب قزوینی، محمد بن عبد الرحمن، 666 - 739ق. تلخیص المفتاح - نقد و تفسیر | زبان عربی - معانی و بیان |

کتاب "‏آئین بلاغت" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار آیت‌الله احمد امین شیرازی حفظه الله

متن 7 عنوان کتاب در 12 جلد از آثار آیت الله امین شیرازی به زبان فارسی و عربی، در موضوعاتی مانند: علمِ صرف؛ نحو؛ بیان، بدیع و ...

18,000 تومان