از قاجار به پهلوی 1309-1298

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاسى‏

سایر نویسندگان : مترجم:امیری، مصطفی - مترجم:مرزانی، رضا - نويسنده:مجد، محمدقلی

تعداد صفحات : 678ص.

موضوعات مرتبط : رضا پهلوی، شاه ایران، 1257 - 1323 - ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق.

کتاب "از قاجار به پهلوی 1309-1298 " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی 2

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

32,000 تومان