قانون در طب (کتاب دوم)

زبان : عربی

ناشر : المعی

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن سینا، حسین بن عبد الله

تعداد صفحات : 181ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "قانون در طب (کتاب دوم)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

نگارخانه قانون ابن سینا

ارائه تصاویر مفردات دارویی برگرفته از کتاب دوم قانون ابن سینا

ارائه بخشی از کتاب دوم قانون ابن سینا، در زمینه مفردات دارویی ، نمایش حدود 5000 تصویر، شامل 806 عنوان از مفردات دارویی برگرفته از کتاب «قانون در طب» و منابع تطبیقی مفردات دارویی قانون.

13,500 تومان