کتاب "الدروس الرسالية من حياة الشهيدين الصدرين (قدس سريهما)؛ مع ملحق في کلمات تأبین عدد من العلماء المعاصرين" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار آیت الله شیخ محمد یعقوبی

متن 60 عنوان کتاب در 73 جلد از آثار آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی به زبان عربی

متن 60 عنوان کتاب در 73 جلد از آثار آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی به زبان عربی، در موضوعاتی مانند: معارف و اخلاق اسلامی، فقه و اصول، سیره و تراجم، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ...

13,500 تومان