حقوق اساسی ایران

زبان :

ناشر : دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ

سایر نویسندگان : نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی

تعداد صفحات : هفده، 863ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "حقوق اساسی ایران" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی رحمه الله

متن 35 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی (رحمة الله علیه)

متن 35 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی (رحمة الله علیه) به زبان فارسی و عربی، در موضوع: فقه، حقوق و ...

54,000 تومان