حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام

زبان :

ناشر : دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ

سایر نویسندگان : تهيه کننده: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات عالی بین المللی - نويسنده: داور، زهرا - نويسنده: عسکری، پوریا - نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی - نويسنده: نوروزی، حسین - تهيه کننده: کمیته بین المللی صلیب سرخنويسنده: کیهانلو، فاطمه

تعداد صفحات : 200ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی رحمه الله

متن 35 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی (رحمة الله علیه)

متن 35 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی (رحمة الله علیه) به زبان فارسی و عربی، در موضوع: فقه، حقوق و ...

54,000 تومان