حقوق اساسی تطبیقی

زبان :

ناشر : نشر ميزان

سایر نویسندگان : نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی

تعداد صفحات : 602ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "حقوق اساسی تطبیقی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی رحمه الله

متن 35 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی (رحمة الله علیه)

متن 35 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار آیت‌الله استاد عباسعلی عمید زنجانی (رحمة الله علیه) به زبان فارسی و عربی، در موضوع: فقه، حقوق و ...

54,000 تومان