تحقیق نصف النهار

زبان :

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:میرداماد، محمدباقر بن محمد - مصحح:رستگار مقدم گوهری، هادی

تعداد صفحات : 64ص.

موضوعات مرتبط : نجوم - ایران - متون قدیمی تا قرن 14 - نجوم اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "تحقیق نصف النهار" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار میرداماد رحمه الله

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان، از قبیل: شرح الصحیفة السجادیة، التعلیقة علی الکافي، مصنفات میر داماد، جذوات و مواقیت، القبسات و ...

14,250 تومان

آموزگار فقاهت

تقریرات دروس فقیه مدقق آیت الله سید محمد محقق داماد قدس سره، همراه با آثاری از ایشان

تقریرات دروس فقیه مدقق آیت الله سید محمد محقق داماد قدس سره، همراه با آثاری از ایشان

25,500 تومان