شخصیت‌ها، آثار، مدارس و منابع کلامی شیعی

زبان :

ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)

سایر نویسندگان : گردآورنده: جبرئیلی، محمد صفر - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی کلام -

تعداد صفحات : 304ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "شخصیت‌ها، آثار، مدارس و منابع کلامی شیعی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

متن کتاب‌های منتشرشده توسط کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، به زبان فارسی و عربی

ارائه دهنده متن کتاب‌های منتشرشده توسط کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، به زبان فارسی و عربی در محور شیعه و علوم اسلامی طی موضوعاتی شامل: تفسیر و علوم قرآنی، عقاید و کلام، اصحاب اهل‌بیت(علیهم السلام) و ...

13,500 تومان