کتاب "القرآن الکریم، جمعه و تدوینه و ضبط حروفه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار استاد محقق سید علی شهرستانی

ارائه 59 عنوان کتاب از آثار استاد محقق سیدعلی شهرستانی و دیگر آثار مرتبط به زبان‌های عربی، فارسی، اردو، اندونزیایی، انگلیسی و ترکیه‌ای (آذربایجانی) در موضوعاتی چون: فقه کلامی، عقاید و کلام ...

13,500 تومان