معرفی اجمالی شاهنامه فردوسی

هر سرزمینى براى خود آثارى ماندگار دارد که بدان افتخار مى کند و جهانیان نیز آن سرزمین را با آن اوج و فرازناى فرهنگى مى شناسند. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسى، شاعر شیعى و نامدار ایرانى، از جمله این آثار بزرگ جهان است که پر مایه‏ ترین دفتر شعر فارسى و مهم ‏ترین سند عظمت و فصاحت این زبان را فراهم ساخته و داستان هاى ملى و تاریخى قوم ایرانى در آن به بهترین وجه نمود دارد. از این رو، دانستن این تاریخ گرانمایه و حماسى که با داستان ها و حکایات بسیار دلنشین و به یادماندنى همراه، و با لطایف اخلاقى و عرفانى و دقایق فلسفى و کلامى آمیخته مى باشد، بر هر ایرانى بایسته است. نظر به اهمیت شاهنامه و احیاى آن در عرصه اطلاع ‏رسانى نوین، مؤسسه خدمات کامپیوتری نور بر آن شد تا با تهیه و تولید نرم ‏افزارى کارآمد به همراه قابلیت هاى گوناگون، در مسیر عرضه بهینه این گنجینه نفیس ادب فارسى و کمک به پژوهشگران حوزه ادب و فرهنگ گام بردارد و به معرفى این شاهکار بزرگ بپردازد. به طور کلى، برنامه چندرسانه ‏اى شاهنامه مشتمل بر متن کامل شاهنامه فردوسى با امکان پخش صوت ابیات آن در قسمتهاى مختلف، ۷ ترجمه و شرح به زبانهاى: فارسى، عربى، انگلیسى و فرانسوى، و همچنین قابلیت هاى متنوع و امکانات جانبى دیگراست که در مجموع، فضاى مناسب و کارآمدى را براى محققان فراهم ساخته است.

محتوای نرم‌افزار

 • 7 ترجمه و شرح شاهنامه در 20 جلد از 8 نویسنده، به چهار زبان: فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه‌
 • روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر: – ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی – شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی – ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی Reuben Levy با صدای خانم ورجی N.Werje – ترجمه وشرح انگلیسی: جورج آرتور و ادموند وارنر George and Edmond Warner – ترجمه و شرح عربی: الفتح بن علی البنداری – ترجمه و شرح فرانسه: ژول مول Jules Moh
 • توضیح بیش از 8500 واژه و معرفى افزون‌ بر 2000 نام موجود در شاهنامه
 • متن كامل 46 مقاله برگزیده در مورد شاهنامه و حكیم فردوسى
 • ویژگی های تخصصی شاهنامه فردوسی شامل: – کتاب شناسی جامع شاهنامه – نسخه شناسی – آرایه های ادبی – زن در شاهنامه – مقاله های برگزیده – فرهنگ نام های شاهنامه – فرهنگ لغات و ترکیبات – به همراه پیشگفتاری در شاهنامه شناسی با صدای اساتید گرانقدر: دکتر فریدون جنیدی، دکتر میترا مهرآبادی، دکتر میرجلال الدین کزازی، حسین آهی – فیلم و نقالی (بیش از ۲ ساعت)، بیش از صدها تصویر از شاهنامه – بازبینی متن کامل به خط نستعلیق

دربــاره شاهنامه فردوسی

فردوسی

فردوسى شهرت و تخلص ابوالقاسم منصور ابن حسن [حكيم ابوالقاسم...]، حدود 329 - 411 تا 416- هجرى قمرى، شاعر بزرگ و حماسه سراى چيره دست ايرانى، سراينده شاهنامه.

در باره‏ى سال تولد و وفات وى اطلاعات دقيق و موثقى در دست نيست. و از بعضى اشارات او در ضمن شاهنامه مى‏توان به حدس دريافت كه وى در حدود 329 يا330 هجرى قمرى متولد شده است. زادگاه وى ده باژ (يا فاز) از دهات طابران طوس بوده، و در قديم‏ترين مآخذ موجود در باب حيات وى (چهار مقاله‏ى عروضى) به اين نكته تصريح شده است. او از خاندان دهقانان و از ايرانيان اصيل عصر خويش بوده، و دلبستگى وى به آفرينش شاهنامه بر خاسته از اين پيوند روحى و تربيت خانوادگى اوست، زيرا در روزگار وى، خاندان‏هاى دهقانان كوشش بسيارى داشته‏اند تا سنت‏ها و مآثر نژادى خود را در برابر ارزش‏هاى جديدى كه اسلام به محيط زندگى ايشان آورده بود حفظ كنند.

فردوسى، چنان كه از اشارات او در شاهنامه بر مى‏آيد، و نيز به قراين خارجى كه از وضع زندگى طبقه‏ى دهقانان در آن عصر در دست هست، زندگانى مرفه و آسوده‏اى داشته، و به قول نظامى عروضى «شوكتى تمام داشت، چنان كه به دخل آن ضياع از امثال خود بى‏نياز بود.» ولى، بر اثر گذشت زمان و صرف سرمايه‏ى خويش در راه اتمام شاهنامه، و از طرف ديگر ضعف عمومى وضع زندگى طبقه‏ى دهقانان -كه در طول زمان از موقعيت باستانى خويش تنزل كرده و به صورت افرادى كم بضاعت در مى‏آمدند- در اواخر عمر تنگ‏دست بوده است، و اين نكته از چند جاى شاهنامه به خوبى دانسته مى‏شود. و نيز دانسته مى‏شود كه اين تنگ‏دستى شديد بوده است. زيرا از نوع آرزوهايى كه در اين ايام دارد به خوبى مى‏توان به مجال تنگ زندگانى او پى برد.

از چند و چون تحصيلات و آگاهى او از علوم روزگارش اطلاع دقيقى در دست نيست. اما از خلال شاهنامه به نيكى دانسته مى‏شود كه وى بر ادب عرب و فلسفه و كلام عصر خويش تسلط داشته، و براى جويندگان، انديشه‏هاى فلسفى و ژرف در شاهنامه كم نيست. شايد به حدس و تقريب بتوان گفت كه وى، مستقيم يا غير مستقيم، از بلاغت يونانى آگاهى‏هايى داشته، و اين نكته از قياس شاهنامه با متون مشابه آن از نظر فن صحنه آرايى به خوبى دانسته مى‏شود؛ اگر چه مجموعه‏ى اين آگاهى‏ها ممكن است نتيجه‏ى شناخت ذوقى و قريحه‏ى تابناك فردوسى نيز باشد.

فردوسى، چنان كه از خلال شاهنامه و قراين خارجى دانسته مى‏شود، سراسر عمر در وطن خويش طوس اقامت داشته، و جز يكى دو بار به سفر نرفته است. سفرهايى افسانه‏اى در تذكره‏ها بدو نسبت داده‏اند كه پذيرفتن آن‏ها دشوار است، اما احتمال اين كه پس از ختم شاهنامه خود آن را به غزنين نزد محمود برده باشد امرى است كه، اگر چه مسلم نيست، دليل قاطعى نيز در رد آن نداريم. به هر حال، در شاهنامه هيچ اشارتى به سفر غزنين او نيامده است.

فردوسى در سرودن شاهنامه گذشته از روح وطن خواهى و احساسات ميهنى، كما بيش مشوّقاتى داشته است. او خود از چند تن به نام ياد كرده كه ايشان به نحوى در تشويق او كوشيده‏اند. يكى از آنان -كه بيش از همه مورد ستايش اوست- كسى است از اشراف و فرمان‏روايان آن عهد كه فردوسى صفاتش را برمى‏شمارد، اما به تصريح نام او را نمى‏گويد. همچنين از حيى قتيب byatoq eyayoh از آزادگان آن عهد، ياد مى كند كه او را تشويق و يارى كرده است.

افسانه‏اى كه تذكره نويسان قرون بعد پرداخته‏اند مبنى بر اين كه محمود غزنوى در جستجوى كسى بود كه به نظم داستان‏هاى باستانى بپردازد و سرانجام فردوسى را نامزد اين كار كرد، چيزى است كه قراين تاريخى آن را نقض مى‏كند، زيرا فردوسى، به تصريح تمام، تاريخ آغاز شاهنامه را به ساليانى مى‏رساند كه محمود هنوز به سلطنت نرسيده بوده است، گذشته از اين كه طبيعت خاص و خصوصيات نژادى محمود و رفتارى كه در تاريخ از او سراغ داريم، همه قراينى است كه نشان مى‏دهد وى نمى‏توانسته است مشوق اصلى چنين كارى باشد. اما بى‏گمان، فردوسى در پايان كار-هنگامى كه مشوقان اصلى او به طرق مختلف از ميان رفته‏اند و خود در آخر عمر احساس نيازمندى مالى داشته، و نيز به سبب آوازه‏ى تبليغات محمود (كه در اين راه مردى هوشيار و فرصت طلب بوده است) كه به طوس رسيده است، و فردوسى آواز اين دهل را از دور شنيده- بدين فكر افتاده است كه اين اثر خود را به نام محمود كند، تا هم از اين راه آسايشى در زندگى آخر عمر بيابد، و هم از رهگذر نام محمود و نفوذ وى، نشر كتابش با توفيق بيشتر همراه باشد، و از گزند حوادث در امان بماند. وقتى كه فردوسى شاهنامه را نزد محمود فرستاد، يا به احتمالى خود به غزنين برد، محمود رفتارى آن چنان كه شايسته‏ى رنج عظيم فردوسى باشد با او نكرد، بلكه با سردى و بى اعتنايى خويش خاطر او را آزرد. گذشته از خصوصيت نژادى و اخلاقى محمود، عوامل خارجى نيز چنين مى خواستند، و فردوسى خود از حاسدانى كه در نزد شاه كار او را تباه كردند به صراحت سخن گفته است. بى گمان، شيعى بودن فردوسى و گرايش او به اعتزال نيز از عوامل اين محروميت بوده است. فردوسى، پس از اين حرمان، عمر درازى نيافته و زندگى را بدرود گفته است. در بعضى روايات آورده‏اند كه محمود، در پايان كار، از رفتار خويش پشيمان شد، و خواست دل فردوسى را به دست‏آورد، و از اين روى، صله‏اى را كه در آغاز مى‏بايد به او مى‏داد در آن هنگام به طوس فرستاد، و رسيدن صله مصادف با هنگامى بود كه شاعر در گذشته بود. از فرزندان فردوسى، پس از مرگ وى، فقط دخترى نام برده‏اند، و فردوسى خود در شاهنامه از مرگ پسر 37 ساله‏اش - كه در 65 سالگى شاعر در گذشته- ياد مى‏كند.

از ارتباط فردوسى با شاعران و اديبان عصر وى اطلاعى در دست نيست، و از بعضى قراين دانسته مى‏شود كه در روزگار حياتش عامه‏ى مردم خصوصاً متعصبان مذهب، حسن نظرى درباره‏ى او نداشته‏اند. پس از مرگ، فردوسى را بر دروازه‏ى رزان طوس، در باغى كه ملك او بوده، به خاك سپردند، و مزار وى پس از مرگش مورد توجه مردم بوده، و با همه‏ى حوادث روزگار، تا قرن اخير آثارى از آن بر جاى مانده است. در سال 1353 هجرى قمرى عمارتى بر سر گور او ساختند، كه در 1347 هجرى شمسى انجمن آثار ملى بار ديگر آن ساختمان را از نو بنياد كرد.

فردوسى مانند اغلب برزگان ادب و علم، پس از مرگ در هاله‏اى از افسانه‏ها فرو رفته و در طول تاريخ اهميت كارش آشكارتر شده است، چنان كه از داورى مؤلف چهار مقاله، يك قرن پس از مرگ او، اين نكته به خوبى دانسته مى شود، و از تعبير ابن اثير(در المثل السائر)، كه شاهنامه را قرآن قوم ايرانى مى شمارد، به خوبى مى توان دريافت كه در آغاز قرن هفتم هجرى قمرى در نواحى غير فارسى زبان نيز شهرتى به كمال داشته است.

فردوسى، بى‏هيچ گمان، بزرگترين حماسه‏سراى ايران است، و تسلط او در آرايش صحنه‏ها، گزينش كلمات، تركيب استادانه‏ى اجزاى جمله، و ارائه‏ى تصاوير متناسب با موضوع و صور حسى خيال- كه اغلب از عناصر مادى و ملموس تركيب شده است و عناصر انتزاعى و قراردادى را در آن راه نيست- در حدى است كه با ديگر استادان اين شيوه قابل قياس نيست، و در زندگى بخشيدن به قهرمانان داستان و دقيق شدن در زواياى روحى هر كدام، چندان چيره دست و تواناست كه خواننده‏ى آگاه بى اختيار دچار شگفتى مى‏شود.

شاهنامه

شاهنامه عنوان خاص حماسه‏ى ملى ايران، به زبان فارسى و منظوم در بحر متقارب، متعلق به اواخر قرن چهارم هجرى قمرى و شامل روايات اساطيرى و پهلوانى و تاريخى ايران از عهد كيومرث تا پايان روزگار يزدگرد سوم ساسانى، اثر ابوالقاسم فردوسى، شاعر نامدار ايران است.

شاهنامه پرمايه‏ترين دفتر شعر فارسى و مهم‏ترين سند عظمت و فصاحت اين زبان است، و داستان‏هاى ملى و مآثر تاريخى قوم ايرانى در آن به بهترين وجه نموده شده است. شيوه‏ى بيان آن ساده و روشن است، از استعمال لغات عربى ابائى ندارد، اما در اين كار مصرّ و افراط كار نيست، و در غالب موارد، سخن را كوتاه مى‏گويد، و از پيرايه سازى و عبارت پردازى اجتناب مى‏كند.

مأخذ عمده‏ى شاهنامه‏ى فردوسى ظاهراً شاهنامه‏ى منثور ابومنصورى بوده، كه قسمتى از مقدمه‏ى آن هنوز باقى است، و اصل آن ظاهراً به سبب تداول و رواج فوق العاده‏ى منظومه‏ى فردوسى از بين رفته است. داستان‏هائى را كه در اين كتاب بوده، فردوسى با نهايت دقت به نظم در آورده و سعى داشته است چيزى از اصل آن‏ها نكاهد. اين داستان‏ها عبارت از شرح جنگ‏هاى ايرانيان با اقوام تورانى بوده، و رستم قهرمان آن‏ها است. گذشته از اين داستان‏ها، مطالبى در باب تاريخ ساسانيان در شاهنامه آمده است كه چيزى بين تاريخ و افسانه است.
شاهنامه‏ى ابومنصورى، مأخذ اصلى شاهنامه‏ى فردوسى است، و به امر ابومنصور طوسى، والى طوس و سپه‏سالار خراسان، به دستيارى چهار تن از زردشتى‏هاى خراسان و سيستان -تحت نظارت وزير وى، ابومنصور معمرى - تدوين شده است (346 هجرى قمرى)، و ظاهراً مبتنى بوده است بر مجموعه‏اى از روايات خداى‏نامه و كتب ديگر، مثل اياتكار زريران، كارنامه‏ى اردشير بابكان و داستان بهرام چوبين.

به هر حال قسمت عمده‏ى مآخذ آن - كه در شاهنامه‏ى فردوسى نيز منعكس شده است- متعلق به روايات مربوط به اواخر عهد ساسانى بوده است. قسمت اساطير شاهنامه البته بيشتر بر عناصر مختلف آريائى (مخصوصاً اوستائى) مبتنى است. عناصر بابلى (مثلاً در داستان كيكاوس)، يونانى (مثلاً داستان اسكندر)، و يهودى (مثلاً آنچه در داستان جمشيد از حكايات سليمان اخذ شده است) نيز در آن تأثيرى داشته است، و قسمت تاريخى آن نيز، كه عبارت از تاريخ ساسانيان است، از تأثير عناصر اساطيرى (مخصوصاً در قسمت جنگ‏هاى اردشير) و عناصر افسانه‏اى (مثل قصه‏هاى بهرام چوبين و مبادى احوال بزرجمهر) نيز خالى نمانده است.

شاهنامه‏ى فردوسى -و همچنين قسمتى از آن كه عبارت از تمام گفته‏ى دقيقى است، و «ز گشتاسب و ارجاسب بيتى هزار» بيش نيست - نظم نسبتاً دقيقى از شاهنامه ابومنصورى بوده است، و قدرت و عظمت بيان شاعرانه‏ى آن، اصل كتاب را - شايد، غرر اخبار ملوك الفرس ثعالبى نيز نمونه‏اى از آن باشد- به كلى در عقده‏ى فراموشى افكنده است.
شاهنامه، كه نسخه‏ى نهائى آن در سال 400 هجرى قمرى به پايان رسيده است، نظمش بنا بر مشهور 25، 30، يا 35 سال (365 - 400 هجرى قمرى) طول كشيده است.
آن چه محقق است، فردوسى براى نظم كتاب نه از روى ترتيبى كه اكنون در توالى داستان‏ها هست كار كرده، نه اينكه بدون وقفه مشغول نظم و تصنيف آن بوده است؛ و به هر حال، كارى قريب به اتمام بوده كه آن را به سلطان محمود غزنوى اهدا كرده است.

شاهنامه، بنا بر مشهور و به حكم شواهد و قرائن، در اصل شامل 60000 بيت بوده است. و ظاهراً چند بار تحرير شده، و ليكن اكنون در هيچ يك از نسخ معتبر آن تعداد ابيات به 60000 نمى‏رسد. شاهنامه در طبقات مختلف ايرانى، از امرا و سلاطين و حتى طبقات پائين (مثل معركه‏گيرها و قصه خوانان) شهرت و قبول تام يافت، به روايت چهار مقاله، علاء الدين غورى در فتح غزنين، و به قول تاريخ گزيده، طغرل ابن ارسلان سلجوقى در هنگام جنگى كه منجر به هلاك او شد، ابيات شاهنامه مى‏خوانده‏اند. همين شهرت و قبول شاهنامه در طبقات مختلف سبب پيدايش شاهنامه‏خوانى و شاهنامه‏خوانان شد، و ظاهرا همين شاهنامه‏خوانان، كه ذكر بعضى از آن‏ها مخصوصاً در عهد تيمورى و صفوى در تذكره‏ها آمده است، اساس نسخه‏ى بايسنقرى شاهنامه را به وجود آوردند، و حكايات و ابيات الحاقى شاهنامه نيز بى شك ساخته‏ى همين شاهنامه‏خوانان بوده است. به سبب همين شهرت و قبول شاهنامه بوده است كه از قديم تلخيص‏ها و منتخبات متعدد از آن فراهم شده است.

فهرست همه‏ى ترجمه‏ها و مترجمين شاهنامه به زبان‏هاى مختلف در اين مقاله نمى‏گنجد، و فقط به ذكر بعضى از موارد معروف اكتفا مى‏شود.
ترجمه‏ى عربى بندارى با وجود تلخيص و ايجازى كه دارد قابل توجه است.

يوليوس فون مول متن و ترجمه‏ى فرانسوى شاهنامه را در 1838 در 7 جلد در پاريس به طبع رسانيده است.

ى. آ. فولرس و س. لانداوئر readnaL متن و ترجمه‏ى لاتينى ناتمام آن را در ليدن به طبع رسانيدند. (1877)
از ترجمه‏هاى انگليسى ترجمه‏ى ملخص جيمز اتكينسن nesniktA zmyeJ (لندن،1832) و ترجمه منظوم آرثر جورج وارنر renraW jroJ retrA و ادمند وارنرdnemdE 8 جلد، لندن، 1905 را مى‏توان نام برد.

آدولف فريدريش فون شاك‏kasnoF sirdirF flodA ترجمه‏ى ملخصى از آن به زبان آلمانى فراهم ساخته است. (برلين، 1851)
ايتالو پيتتسى همه‏ى شاهنامه را به نظم ايتاليائى ترجمه كرده است. (8 جلد،تورن، 1886)
منتخباتى از آن بوسيله‏ى آ. كريستنسن به زبان دانماركى ترجمه شده است.(1931)

به علاوه، شاهنامه به زبان‏هاى گجراتى، تركى عثمانى، و غيره نيز ترجمه شده. مثيو آرنلد، شاعر و نقاد انگليسى، و و. آ. ژوكوفسكى، شاعر و نويسنده‏ى روس، نيز داستان رستم و سهراب را به زبان خود نظم كرده‏اند.

در باب فرهنگ شاهنامه، غير از لغت شاهنامه‏ى عبدالقادر بغدادى، فرهنگ شاهنامه، اثر ف. وولف، را مى‏توان ياد كرد. از تحقيقات راجع به فردوسى و شاهنامه، كتاب حماسه‏ى ملى ايران تأليف نولدكه، اثر كلاسيك محسوب است.

از طبع‏هاى معروف شاهنامه طبع ترنر ماكان renreT (كلكته، 1829) و طبع‏هاى سابق الذكر مول و فولرس را بايد نام برد؛ طبع انتقادى مول در شمار بهترين و دقيق‏ترين طبع‏هاى شاهنامه است. در تهران نيز به سال 1313 هجرى شمسى، به مناسبت جريان جشن هزاره‏ى فردوسى، طبعى از شاهنامه انتشار يافت كه بر اساس طبع ماكان، و از چاپ‏هاى قديم بمبئى و تهران بى شك دقيق‏تر بود.

بعضى منظومه‏هاى تاريخى نيز، كه بعد از فردوسى به بحر متقارب و به تقليد شاهنامه سروده شده است، به همين نام شاهنامه يا شهنامه معروف شده است. از آن جمله است شاهنامه‏ى قاسمى و شاهنامه‏ى نادرى. هم چنين تقليدهاى متعدد از شاهنامه شده است كه قديمى‏ترين آن‏ها گرشاسپ‏نامه‏ى اسدى است

در باره نرم افزار

سخن گفتن از حكيم، شاعر و سخنور نامدار ايرانى، داناى توس ابوالقاسم فردوسى، كارى است بس دشوار. عظمت و بزرگى فيلسوف پرآوازه‏ى ايران فراتر از مرز و تاريخ است. در نظر صاحبان علم و ادب و بخصوص حوزه‏ى فرهنگ شناسان ايران پس از اسلام حكيم جايگاهى ويژه دارد.

در عين حال كه فردوسى را همه مى‏شناسند و براى او احترام خاصى قائل‏اند اما شناخت بسيارى از آنان برخاسته از خواندن و شنيدن چند بيت و داستان از شاهنامه است و بخش‏هاى زيادى از اين گنجينه‏ى تاريخ و ادب ايران زمين براى ايرانيان ناشناخته است. اگر از افرادى كه با نام حكيم فردوسى و شاهكار بى‏مانندش- شاهنامه- آشنا هستند آمارى گرفته شود تا دانسته آيد كه چه تعداد از ايشان، تمامى اشعار شاهنامه را- كه مجموعه‏اى از اساطير و تاريخ ايران باستان است- خوانده و معناى آن را بدرستى دريافته و به خاطر سپرده‏اند، ديده خواهد شد كه اين تعداد تا چه ميزان، اندك خواهد بود.

برنامه‏ى شاهنامه به همت مؤسسه‏ى خدمات كامپيوترى نور (دفتر تحقيقاتى نور رايانه) و نيروهاى فنى مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى پس از چهار سال كار مداوم به فرجام رسيد.
گر چه كمبودها و نقايصى كه در هنگام انجام كار بروز كرد وقفه‏هايى را سبب شد با اين حال توانستيم در حد توان و امكانات موجود، برنامه‏اى در خور توجه علاقه‏مندان به فرهنگ و ادب فارسى در سراسر گيتى ارائه نماييم و از اين روى خداى را سپاس گزاريم.
اميد آن داريم كه شما عزيزان با انتقادات و راهنمايى‏هاى خود، ما را در خدمت به فرهنگ ميهن اسلامى يار و ياور باشيد.

تذكر چند نكته را مفيد مى‏دانيم:

الف: متن شاهنامه‏ى فردوسى از نسخه‏ى چاپ مسكو اقتباس شده كه پس از تصحيح و مقابله با نسخه‏هاى ديگر از قبيل نسخه‏ى دبير سياقى و نسخه‏ى ژول مول و... در برنامه گنجانده‏ايم. (ابيات و عنوان‏هايى كه در نسخه‏ى مسكو نبوده و بهتر مى‏نمود كه آورده شود در كروشه قرار گرفته‏اند.)

ب: نسخه‏ى موجود در برنامه، جامع تمامى نسخ بوده و سعى بر آن داشته‏ايم كه تمامى ابيات را حتى آن دسته كه احتمال زياده بودن آن مى‏رفت اگر مخل به داستان شاهنامه ياانديشه‏هاى فردوسى نمى‏شد در داخل كروشه بياوريم.

ج: بيانات اساتيدى كه در بخش مقدمه با صداى خودشان آورده شده (و همان سخنان به صورت مكتوب نيز آمده است) تحقيق و نظرات ايشان بوده و اين دفتر هيچ گونه دخل و تصرفى در محتواى آن نداشته است.

تعداد کتاب‌ها
12 عنوان کتاب
 • فارسی: 10
 • انگلیسی: 2
 • عربی: 1
ممکن است برخی کتاب ها چندزبانه باشند.
تعداد دیسک 2 DVD
نوع دیسک CD
تاریخ تولید
دارای نسخه شبکه ای @Ph.Yes
شناسه 8-02202-046966
فضای مورد نیاز
سیستم عامل ویندوز
تولید کننده مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
نوع نرم‌افزار چندرسانه ای
زبان رابط کاربر فارسی,عربی,انگلیسی
نسخه نرم‌افزار 1.00
حجم نرم‌افزار 1.24 گیگابایت
توضیحات نسخه
قابلیت ها
 • نمایش هم‌ زمان متن شاهنامه و شرح مربوط به ابیات جارى
 • نمایش ابیات كامل شاهنامه به صورت خطّ نستعلیق و رایانه‌ ای با امكان چاپ آن‌ ها
 • امکان جستجوى واژگان در متن و فهرست كتاب‌ های برنامه
تگ ها ابوالقاسم فردوسی-اثر فردوسی-ادموند وارنر-اسفندیار-اسماعیل قادر پناه-اقبال یغمائی-اقبال یغمایی-الفتح بن علی البنداری-Edmond Warner-Ferdowsi-George-Jules Moh-N.Werje-Reuben Levy-فرهنگ لغت-پژوهشی-دانلود قرآن-ترجمه شانامه-جورج آرتور-چند رسانه ای-چو ایران مباشد-چو ایران مباشد تن من مباد-حسین آهی-حکیم ابوالقاسم فردوسی-رستم-رو بن لوی-ژول مول-سهراب-شاهنامه-شاهنامه ابوالقاسم فردوسی-شاهنامه الکترونیکی-شاهنامه انگلیسی-شاهنامه صوتی-شاهنامه عربی-شاهنامه فرانسوی-شاهنامه فردوسی-شاهنامه گویا-شاهنامه نستعلیق-شرح شاهنامه-شعر-فردوسی-فردوسی توسی-فریدون جنیدی-کتاب-کتابخانه-اهل بیت-حضرت محمد-میترا مهرآبادی-میرجلال الدین کزازی-نثر-نثر پارسی-نثر فارسی-تحقیق-پژوهش-پایان نامه-ادبیات-ادبیات کهن-طوس-طوسی-حماسه-حماسه سرایی-شاعر حماسی-شعر حماسی-نرم افزار-نرم افزار پژوهشی-نرم افزار نور-نرم افزار آموزشی-دانلود کتاب-نقالی-نقالی شاهنامه-حدیث-ورجی

فهرست کتب

الشاهنامه
مترجم: بنداری، فتح بن علی - مصحح: عزام، عبدالوهاب - نويسنده: فردوسی، ابوالقاسم -
زبان : عربی
ناشر : اسدی
پنج گنج فردوسی، خلاصه پنج داستان شور انگیز
مترجم: سلطانی یکتا، فاطمه - خطاط: فدائی منش، مجید - نويسنده: فردوسی، ابوالقاسم - مترجم: وارنر، آرتور جورج - نويسنده: وارنر، آرتور جورج - مترجم: وارنر، ادموندگردآورنده: کوشا، احمد
زبان : فارسی، انگلیسی
ناشر : آتليه هنر
تاثیر قرآن و احادیث در شاهنامه
محقق: منتصب مجابی، حسن
زبان : فارسی
ناشر : طاق بستان
روایت شاهنامه به نثر
سراينده: فردوسی، ابوالقاسم - نويسنده: گلسرخی، ایرج
زبان : فارسی
ناشر : نشر علم
ز گفتار دهقان
نويسنده: یغمایی، اقبال
زبان : فارسی
ناشر : توس
شاهنامه فردوسی
نويسنده: فردوسی، ابوالقاسم
زبان : فارسی
ناشر : نشر قطره
شاهنامه فردوسی
نويسنده: فردوسی، ابوالقاسم - مصحح: مول، ژول
زبان : فارسی
ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
شاهنامه فردوسی (انگلیسی)
نويسنده: فردوسی، ابوالقاسم - مترجم: لوی، روبن
زبان : انگلیسی
ناشر : Yassavoli
شاهنامه کامل فردوسی به نثر پارسی
نويسنده: مهرآبادی، میترا
زبان : فارسی
ناشر : روزگار
شاهنامه و فردوسی
نويسنده: همایونفرخ، رکن‌‌الدین
زبان : فارسی
ناشر : اساطير
مقدمه ای بر شاهنامه فردوسی
نويسنده: کزازی، میر جلال ا‌لدین
زبان : فارسی
ناشر : مؤلف
‏واژه‏نامه شاهنامه
نويسنده: اتابکی، پرویز
زبان : فارسی
ناشر : [بی نا]

افتخارات

این محصول حاوی 1 تندیس و افتخار می باشد
دریافت لوح افتخار توسط نرم افزار رایانه ای شاهنامه فردوسی

دریافت لوح افتخار توسط نرم افزار رایانه ای شاهنامه فردوسی

در بخش نرم افزارهای چند رسانه ای دومین جشنواره ملی رسانه های دیجیتالی

اهداء کننده : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد حسین صافر هرندی


برای دانلود لازم است ابتدا وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید.
برای خرید نسخه دانلودی از دکمه زیر استفاده نمایید.
حجم نرم‌افزار: 1.2 گیگابایت  پرداخت کنید

با انتخاب لینک دانلود محصول با هدایت به بانک پرداخت کنید.

دانلود کنید

پس از پرداخت آنلاین مبلغ و بازگشت به سایت، لینک دانلود نرم‌افزار برای شما فعال می گردد و شما می توانید نرم‌افزار را دانلود نمایید. لینک دانلود نرم‌افزار برای همیشه در پروفایل شما وجود دارد و شما می توانید در هر زمانی با مراجعه به سایت اقدام به دانلود نمایید.

فعال کنید

علاوه بر لینک دانلود، کد فعال سازی نیز در اختیار شما قرار می گیرد. این کد فعال سازی، در پروفایل شما همیشه قابل دریافت می باشد. استفاده از سریال فعالسازی بسیار ساده می باشد. اطلاعات بیشتر


خرید PayPal بصورت زیر می باشد :

 1. با پرداخت مبلغ نرم افزار از طریق درگاه PayPal ، لینک دانلود نرم افزار و سریال در حساب کاربری شما فعال می گردد.
 2. پس از هدایت به سایت مربوطه و پرداخت مبلغ محصول، صرف مدت 12 ساعت سریال نرم افزار برای شما ارسال گردیده و لینک دانلود در پروفایل شما فعال می گردد.
 3. توجه : لطفا یک حساب کاربری با ایمیلی که در حساب PayPal استفاده می نمایید در سایت ما ایجاد کنید، تا لینک دانلود فعال گردد .

حجم نرم‌افزار: 1.24 گیگابایت قیمت : 30
دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.
هر گونه سوال، ابهام توسط مدیران پشتیبانی سایت پاسخ داده می شود.

برای این محصول 8 نظر ارسال شده است.

محمود

با سلام و تشکر بابت ستاخت نرم افزار شاهنامه. بنده سی دی این نرم افزار را در سال 1390 از مشهد خریدم. متاسفانه فونت نرم افزار بسیار بد و بی کیفیت است و الان که در سایت نگاه میکنم میبینم که سال ساخت آن 1383 بوده. بعد از گذشت بیش از 10 سال آیا وقت آن نرسیده است که به روز رسانی شود؟!

پاسخ مدیر
مدیر سایت

با سلام و با تشکر از توجه شما، با توجه به تعداد بالای نرم افزارهای تولید شده توسط مرکز، به روز رسانی نرم افزارها نیاز به زمان و نیروی انسانی زیادی دارد که با رعایت اولویت، نرم افزارها در حال به روز رسانی می باشند.

سید طاهر جوادیان

سلام من یک نسخه از شاهنامه ی فردوسی خریداری کرده ام. این نسخه دارای سه عدد سی دی صوتی شاهنامه است که متاسفانه سی دی شماره دو ندارد و در عوض سی دی شماره یک تکراری است. آیا امکان دارد این نقص را برطرف نمایید. با تشکر

پاسخ مدیر
مدیر سایت

لطفا جهت رسیدگی با واحد امورکاربران تماس بگیرید.

رضا نجفي مهياري

با سلام و عرض ادب سال هاست كه نرم افزار شما را دارم و به همه هم توصيه مي كنم كه يك نسخه از ان تهيه كنند بعد سال ها كه امدم تا ادرس لينك ان را به دوستم بدهم مشاهده كردم قسمت نظرسنجي گذاشته ايد يا بوده و حقير نديده ام در هر صورت خواستم فرصت را غنيمت شمرده و از نرم افزار خوب و زيبا و جامع شما تشكر كنم و يك خسته نباشيد به همه شما عزيزان بگويم من واقعا هربار كه از اين شاهنامه استفاده مي كنم لذت مي برم و هميشه برايم تازگي دارد اميدوارم هميشه شاد و سربلند باشيد

مهدی اسکندری

درود ب شما فکر میکنم با پیشرفت روز افزون تلفنهای هوشمند وقت اون رسیده که نسخه ای کامل از شاهنامه مشابه با نرم افزاری که برای یارانه تولید کردید رو برای اندروید هم ارئه بدید، سپاس از زحماتتون

پاسخ مدیر
مدیر سایت

پیشنهاد شما به مسئولین ارجاع داده شد.

Mersana soleimani

لطفا جواب منو بدید

پاسخ مدیر
مدیر سایت

با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، لینک دانلود نرم افزار و سریال فعال سازی از طریق صفحه شما در نورشاپ قابل دسترسی می باشد.

عباس معصومی

درود در قسمت نرم افزار نوشته که به دلیل حجم بالا نسخه دانلودی صوت نداره.ینی برای صوت حتما باید نسخه سی دی رو بخریم؟ بعد این که یکی از دوستان گفتن فونتش خوب نیست.امکان آزمایش وجود نداره تا اگه راضی بودیم بخریم؟

پاسخ مدیر
مدیر سایت

سلام بعد از خرید نرم افزار لینک صوت برای شما ارسال می شود.

طاهره محمودی رحمت

سلام. بنده این نرم افزار رو صرفا برای دسترسی به متن عربی ترجمه ی بنداری اصفهانی تهیه کردم که در توضیحات نرم افزار در سایت نوشته اید این ترجمه در نرم افزار موجوده. اما حالا که به دستم رسیده می بینم فقط متن شاهنامه رو داره!!! درسته؟! ترجمه عربی بنداری داخل این نرم افزار نیست؟! من چند تا متن شاهنامه دارم و به این نیاز ندارم.ترجمه عربی رو نیاز داشتم، بعد نرم افزاری که به دست من رسیده شامل دو سی‌دی هست فقط، اما یکی از دوستان در نظرات نوشته اند که سه سی دی داره.لطفا توضیح بدهید، متشکرم

پاسخ مدیر
مدیر سایت

این شرح داخل نرم افزار موجود است .شما می توانید با شماره 02532936271 امور کاربران تماس بگیرید تا راهنمایی کنند که در کدام قسمت است.

Muhammad Nouri

بنده نظرات رو خوندم و توی نظرات گفته بودید فایل های صوتی برامون ارسال خواهند شد ولی فایل های صوتی ارسال نمیکنن و گفتنیه نرم افزار فیزیکی دیگه ای بخریم. دی وی دی رایتر نداریم

پاسخ مدیر
مدیر سایت

برای شاهنامه فردوسی دو نرم افزار جدا از هم تولید شده است. یک: نرم افزار شاهنامه با صوت های کد گذاری شده که قابل اجرا بر روی ویندوز هست . دو : سی دی صوتی سپهر سخن فردوسی که به صورت mp3 می باشد و قابلیت روی دستگاههای پخش دارد.