المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور

زبان : عربی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:فارسی، عبدالغافر بن اسماعیل - محقق:محمودی، محمد کاظم

تعداد صفحات : کد، 556ص.

موضوعات مرتبط : نیشابور - تاریخ - نیشابور - سرگذشت نامه

کتاب "المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان